FR

NL

Project en officiële documenten
Aanleg van tramlijn 9 tussen Simonis en de Heizelvlakte
Aanleg van een ondergrondse parking onder het Koningin Astridplein
Herinrichting 
van het 
Koningin Astridplein
Aanleg van tramlijn 9 tussen Simonis en de Heizelvlakte

Dit project beoogt de aanleg van een nieuwe tramlijn 9 tussen Simonis en de Heizelvlakte. Deze lijn zal voor een modern en efficiënt openbaarvervoeraanbod zorgen.

 

Ze zal metrolijnen (Simonis-Heizel), Jette en het oosten van Ganshoren met elkaar verbinden. Tram 9 zal het commerciële centrum van Jette (Spiegelplein), scholen, de Modelwijk, het UZ-VUB en de Heizel gemakkelijker bereikbaar maken.

 

Langs het hele traject wordt de openbare ruimte van gevel tot gevel heringericht. De tram krijgt een eigen bedding, de kruispunten worden veiliger en er komen betere voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Er wordt ook aandacht besteed aan de parkeergelegenheid, zowel op de openbare weg als ondergronds. Onder het westelijk deel van het Koningin Astridplein en een stuk van de Jetselaan wordt een ondergrondse parking voor 199 voertuigen aangelegd en ook het plein zelf wordt vernieuwd.

 

De tramlijn wordt in twee fasen aangelegd: eerst wordt Simonis met de Dikke Beuklaan verbonden, daarna volgt de verlenging tot de Heizelvlakte.

Document Datum File
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning 13/03/2012 PDF
Overlegcommissie (enkel in het Frans) 01/01/2013 PDF
Uitreiking stedenbouwkundige vergunning (enkel in het Frans) 17/06/2014 PDF
Globale planning bij benadering (enkel in het Frans) PDF
Aanvraag van stedenbouwkundige wijzigingsvergunning (enkel in het Frans) 21/01/2016 PDF
Aanvraag van stedenbouwkundige wijzigingsvergunning: infobrochure PDF
Uitreiking stedenbouwkundige wijzigingsvergunning (enkel in het Frans) 17/05/2016 PDF
Technische specificaties File
Globaal plan PDF
Plan Lakenselaan - De Rivierendreef PDF
Plan De Rivierendreef - Laarbeeklaan PDF
Plan Laarbeeklaan - Dikke Beuklaan PDF
Plan kruispunten Lakenselaan - Eeuwfeestsquare PDF
Plan kruispunten Lakenselaan - De Rivierendreef PDF
Plan kruispunt toegang UZ PDF
Sneden Lakenselaan - De Rivierendreef PDF
Technische snedes Jetselaan PDF
Sneden De Rivierendreef - Laarbeeklaan PDF
Sneden Laarbeeklaan - Dikke Beuklaan PDF
Aanleg van een ondergrondse parking onder het Koningin Astridplein

Onder het westelijke deel van het Koningin Astridplein en een stuk van de Jetselaan wordt een ondergrondse parking aangelegd. De inritten komen op de Jetselaan en sluiten aan op het kruispunt met de Lakenselaan.

De ondergrondse parking zal plaats bieden aan 199 voertuigen. Ze zal drie niveaus tellen, die elk uit twee tusseniveaus bestaan. In totaal zullen dus zes tussenniveaus de natuurlijke helling van het plein volgen. Dankzij deze niveaus kan de hele constructie op een erg compacte manier gebouwd worden.

Document Datum File
Aanvraag van het stedenbouwkundig attest : Effectenrapport 11/04/2012 PDF
Aanvraag van het milieu-attest : Informatiebrochure 11/04/2012 PDF
Openbaar onderzoek: De plannen en documenten van het project zijn beschikbaar bij de gemeentedienst van Jette. van 14/12/2012
tot 18/01/2013
PDF
Overlegcommissie: Advies (enkel in het Frans) 01/02/2013 PDF
Uitreiking stedenbouwkundig certificaat 13/06/2014 PDF
Uitreiking stedenbouwkundige vergunning 23/04/2015 PDF
Technische specificaties File
Bestaande situatie PDF
Inplantingsplan PDF
Grondplan - tijdelijke fase PDF
Grondplan - pleinniveau PDF
Plannen niveau -1 PDF
Plannen niveau -2 PDF
Plannen niveau -3 PDF
Sneden PDF
Rioleringsplan PDF
Detail lift PDF
Herinrichting van het Koningin Astridplein

Door de bouw van een parking van 199 plaatsen onder het plein komt bovengronds plaats vrij. Dit biedt de kans aan de bewoners en bezoekers van de handelskern om zich de plek te kunnen toe-eigenen.

Aan de zuidkant van het plein verbindt een snoer van speels ingeplante bomen de kerk met de Theodorstraat.  In deze zone worden naast het toegangspaviljoen van de ondergrondse parking eveneens zitbanken, verlichtingsmasten en fietsenbeugels voorzien.

De noordkant van het plein wordt grotendeels vrijgehouden.  Hier wordt een fontein met spuitkoppen voorzien, welke op marktdagen en bij evenementen uitgeschakeld kan worden.

De centraal ingeplante monumentale ronde zitbank vormt een baken binnen deze open ruimte en kan fungeren als rustpunt.Bomen en straatmeubilair werden zo ingeplant dat ze de organisatie van de markt niet belemmeren.

Het plein wordt aangelegd in twee tinten grijze graniet.  Dit robuuste materiaal is aangepast aan het gebruik als markt en aan de vele leveringen.  Het ontwerp creërt zodoende zowel een functioneel, robuust plein als een plek waar het morgen aangenaam wordt om te vertoeven op een terras, op een bank in de zon of in de schaduw van de bomen met ruimte voor spelende kinderen aan de fontein.

Document Datum File
Uitreiking stedenbouwkundige vergunning 10/05/2016 PDF
Dossier voor aanvraag van stedenbouwkundige vergunning 30/09/2015 PDF
Technische specificaties File
Bestaande toestand PDF
Inplantingsplan PDF
Plan Project PDF
Kleurenplan PDF
Snedes PDF
Detailsnedes PDF
Newsletter

Schrijf je hier in.

Follow us
Contacteer ons

Gratis nummer:
0800 94 001 (9u tot 12u)

E-mail: Klik hier