FR

NL

Dikke Beuklaan - Laarbeeklaan

Actualiteiten

De nieuwe Dikke Beuklaan is klaar! 31-Aug-2017

Het resultaat van bijna 2,5 jaar werkzaamheden...

onaventurestraat afgesloten voor het verkeer van 1 tot 20 augustus 26-Jul-2017

De Bonaventurestraat wordt heraangelegd ter hoogte van het Oude Afspanningsplein en er wordt een bushalte aangelegd.

Daarom is de Bonaventurestraat afgesloten voor het verkeer tussen het Oude Afspanningsplein en de Decréestraat/Soetensstraat.

 

Het verkeer moet omrijden via de Remy Soetensstraat, de Henry Liebnrechtlaan en de Jean-Baptiste Moyensstraat. Woningen en handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Toegang tot garages na afspraak met de ombodsman en de aannemer.

 

De bussen worden richting centrum Jette plaatselijk omgeleid via de Abdij van Dieleghemstraat en in de andere richting via de Remy Soetensstraat en de Jean-Baptiste Moyensstraat.

Werken tussen tandheelkundige kliniek en hoofdingang van het UZ 30-Mar-2017

Momenteel wordt gewerkt in het deel tussen de tandheelkundige kliniek en de hoofingang van het UZ. De verkeerssituatie is hieraan aangepast zoals blijkt uit het plan. Goed nieuws is dat de bushalte Brandweer weer in dienst is. Het eenrichtingsverkeer in de Laarbeeklaan blijft behouden tot de zomer, wanneer de as Dikke Beuklaan – Laarbeeklaan volledig afgewerkt zal zijn.

Herinrichting Oude Afspanningsplein 28-Feb-2017

Vanaf begin maart begint Brussel Mobiliteit met de herinrichting van het Oude Afspanningsplein. Deze werkzaamheden zullen duren tot midden juni en in drie fases verlopen:

 

Fase 1 duurt van begin maart tot eind april, wanneer er gewerkt wordt op de hoek Heracles – Momentum. De Bonaventurestraat is alleen toegankelijk richting centrum Jette.

Fase 2 duurt van begin april tot eind mei. Dan wordt er gewerkt op het plein zelf. De Bonaventurestraat is alleen toegankelijk richting centrum Jette en de

Eugène Desmetstraat is richting plein afgesloten.

Fase 3 duurt van eind mei tot half juni. Er wordt gewerkt in de Bonaventurestraat ter hoogte van de bushalte. Plaatselijke omleiding in beide richtingen via de R. Soetensstraat, de H. Liebrechtlaan en de J-B Moyensstraat.

 

De bussen rijden zoals vandaag. Woningen en handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Toegang tot garages wordt afgesproken in overleg met de ombudsman en de aannemer.

Tot eind april 2017 wordt er gewerkt op de Dikke Beuklaan aan de kant van het ziekenhuis UZ VUB 08-Feb-2017

De stoepen, fietspaden en het wegdek worden vernieuwd tussen Oude Afspanning en de inrit van de polikliniek van het UZ Brussel.

 

Hinder

  • Tussen het kruispunt Tentoonstellingslaan-Romeinsesteenweg en de hoofdingang van het UZ VUB moet het verkeer richting Oude Afspanning op het rechterrijvak van de trambedding.
  • Afrit 9 van de Ring R0 blijft open maar het is alleen mogelijk om rechts af te slaan en richting Oude Afspanning te rijden en dit via de trambedding.
  • De parking van het UZ VUB is alleen toegankelijk via de ingang van de Spoed. De omleiding voor de uitgang van de parking UZ VUB is aangeduid.
  • De scholen Dikke Beuk, Poelbos en Prés Verts zijn met de auto alleen bereikbaar via afrit 9 van de Ring R0 of via het kruipunt Tentoonstellingslaan-Romeinsesteenweg / Dikke Beuklaan richting Oude Afspanning.

 

Openbaar vervoer

  • Tussen het kruispunt Tentoonstellingslaan-Romeinsesteenweg en de hoofdingang van het UZ VUB rijden de bussen op het linkerrijvak van de trambedding
  • MIVB-bussen 13, 14, 15, 53 en 84 worden omgeleid. Meer info op mivb.be.
  • Ook buslijn 245 van De Lijn wordt omgeleid. Meer info op delijn.be.

Opgelet! MIVB-lijn 84 richting Heizel en bus 245 van De Lijn richting Dendermonde stoppen tijdelijk niet meer aan halte UZ. Bezoekers moeten uitstappen aan Oude Afspanning. Ook halte UZ Brandweer wordt niet bediend. Halte Dikke Beuk wordt verplaatst naar de Romeinsesteenweg en de Tentoonstellingslaan.

 

Voetgangers-fietsers

  • Aan de kant van het UZ VUB zijn de stoep en het fietspad niet bruikbaar tussen het kruispunt Tentoonstellingslaan-Romeinsesteenweg en de hoofdingang van het UZ VUB. Fietsers en voetgangers gebruiken best de stoep en het fietspad aan de overkant.
  • Aan de kant van de Tuinen van Jette zijn de stoep en de ventweg over de hele lengte in beide richtingen toegankelijk voor fietsers.

Verkeerssituatie 04-Feb-2016

Van 8 februari tot april 2016 wordt er gewerkt op de Laarbeeklaan aan de kant van de Tuinen van Jette. De stoepen, fietspaden en het wegdek worden vernieuwd tussen Oude Afspanning en de inrit Consultaties van het UZ.

 

Dit deel van de Laarbeeklaan zal afgesloten zijn voor het verkeer richting UZ. Auto's en bussen moeten omrijden via de Tentoonstellingslaan, het kruispunt Romeinse Steenweg en de Dikke Beuklaan. Sommige opritten en garages zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn. De bewoners worden persoonlijk verwittigd door de ombudsman.

 

De scholen Dikke Beuk, Poelbos en Prés Verts zijn enkel bereikbaar via afrit 9 van de Ring of het kruispunt Tentoonstellingslaan - Romeinse Steenweg - Dikke Beuklaan richting Oude Afspanning.

 

De parkings van het UZ Brussel zijn uitsluitend bereikbaar via afrit 9 van de Ring en het kruispunt Tentoonstellingslaan - Romeinse Steenweg - Dikke Beuklaan richting Oude Afspanning.

 

De MIVB-bussen 13/15/14/53/84 worden omgeleid, meer info op de website van de MIVB. Ook buslijn 245 van De Lijn wordt omgeleid, meer info op de website van De Lijn.

 

Opgelet! MIVB-lijn 84 richting Heizel en bus 245 van De Lijn richting Dendermonde stoppen tijdelijk niet meer aan halte UZ. Bezoekers moeten uitstappen aan Oude Afspanning.

Afwerking rijweg, fietspad en stoep op de Dikke Beuklaan tussen Demunter en Neybergh 27-Oct-2015

De opritten en de garages van de huizen van de Tuinen van Jette aan de Dikke Beuklaan zijn van 16 november tot april 2016 tijdelijk niet toegankelijk met de auto. De bewoners worden persoonlijk verwittigd door de ombudsman.

Werkzaamheden op de Dikke Beuklaan tussen de Neyberghlaan en de inrit Cosultaties UZ 27-Oct-2015

Vanaf 12 november legt de MIVB de tramsporen op dit stuk van de Dikke Beuklaan, nadien vernieuwt Brussel Mobiliteit de stoepen, fietspaden en rijweg.

 

Parking 1 UZ Brussel (kinderziekenhuis) is enkel bereikbaar via de Ring (afrit 9) en het kruispunt Tentoonstellingslaan - Romeinsesteenweg.

 

Parking Consultaties en VUB is ook bereikbaar via het kruispunt Oude Afspanning

De Dikke Beuklaan heeft nog steeds 1 rijvak plus een busbaan richting Oude Afspanning

Aan het einde van de Laarbeeklaan zijn beide rijvakken beschikbaar.

 

De scholen Dikke Beuk en Poelbos zijn bereikbaar via Oude Afspanning of via de Ring (afrit 9). Van Oude Afspanning richting UZ: terugdraaien aan de ingang Consultaties UZ en terugkeren naar Oude Afspanning. Voor de school Prés Verts blijft de situatie ongewijzigd.

Werkzaamheden aan het kruispunt Romeinsesteenweg - Tentoonstellingslaan 20-Oct-2015

Van 26 oktober tot 18 december wordt ter hoogte van het kruispunt van de Romeinsesteenweg met de Tentoonstellingslaan aan de tramsporen gewerkt.

 

Op de Tentoonstellingslaan kan het verkeer richting Wemmel op 2 rijvakken, richting centrum is slechts 1 rijvak beschikbaar.

De Dikke Beuklaan is bereikbaar richting centrum, maar is richting Wemmel niet bereikbaar via de Tentoonstellingslaan.

Nachtwerken Dikke Beuklaan 11-Sep-2015

Van maandag 14 september tot zaterdag 19 september vinden er wegenwerken plaats op de Dikke Beuklaan, tussen de ingang parking UZ ter hoogte van de J. Neyberghlaan en de rotonde aan de hoofdingang van het UZ.

De huidige rijbaan wordt verplaatst naar de site UZ toe om meer plaats te geven voor het aanleggen van de tramsporen.

Deze werken zullen ’s nachts plaatsvinden om tijdens de dag het verkeer niet te hinderen.

 

Wij danken u voor uw begrip en flexibiliteit.

Neyberghlaan afgesloten vanaf woensdag 9 september 04-Sep-2015

Door het aanhoudende sluipverkeer vanuit de Dikke Beuklaan en de overlast voor de bewoners van de Tuinen van Jette heeft het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette beslist om nu reeds de J.Neyberghlaan aan de Dikke Beuklaan af te sluiten en dit vanaf woensdag 9 september. Dit was sowieso voorzien in een volgende fase. De Tuinen van Jette in– en uitrijden zal dan alleen nog kunnen via de Tentoonstellingslaan.

Aanleg tramsporen begint op 17 augustus 14-Aug-2015

Op 17 augustus begint de MIVB met de aanleg van de tramsporen op de Dikke Beuklaan tussen de Demunterlaan en de Neyberghlaan.

 

De ingang van de parking UZ (spoed) blijft bereikbaar vanaf het kruispunt Oude Afspanning en uitrit 9 op de ring of van het kruispunt Tentoonstellingslaan/Romeinse steenweg. Er is één rijvak en een busbaan (die door prioriteitsvoertuigen gebruikt wordt) richting Oude Afspanning. Op het einde van de Laarbeeklaan zijn er terug 2 rijvakken beschikbaar.

 

Woningen op de Dikke Beuklaan in deze zone (nrs 70-128) zijn enkel bereikbaar via de Tuinen van Jette en tussen 17 augustus en december 2015 zal in- en uitrijden van garages niet meer mogelijk zijn tijdens de werkuren, op weekdagen tussen 7 u en 17 uur.

 

Buiten deze uren en dagen zijn garages wel toegankelijk maar aangezien dit een werfzone is, is voorzichtigheid geboden. Specifieke vragen zoals bijvoorbeeld verhuis kunnen via de ombudsman geregeld worden.

 

Tijdens de werken kunnen bewoners in deze zone hun huisvuil gewoon buitenzetten.

Toegang tot de Tuinen van Jette 17-Jul-2015

Op 20 juli wisselt de rijweg van kant tussen het kruispunt Tentoonstellingslaan/Romeinsesteenweg en de Brandweerkazerne. Vanaf dan moet over de hele Dikke Beuklaan en de Laarbeeklaan aan de rechterkant gereden worden. De rijrichting blijft ongewijzigd.

De Tuinen van Jette worden hierdoor moeilijker bereikbaar vanuit de Dikke Beuklaan. In een eerste fase blijven de garages aan de Dikke Beuklaan nog toegankelijk, maar alleen via een omleiding via de Tentoonstellingslaan.

Newsletter

Schrijf je hier in.

Follow us
Contacteer ons

Gratis nummer:
0800 94 001 (9u tot 12u)

E-mail: Klik hier