FR

NL

Konigin Astridplein (De Spiegel)

Actualiteiten

Van 8 januari tot 30 april 2018: aanleg van parkeerstroken en van de tramsporen 12-Dec-2017

  • Koningin Astridplein: onbereikbaar voor het verkeer – laad- en loszones voorzien in de Prins Boudewijnstraat, de Pierre Timmermansstraat en de Leopold-I straat
  • Jetselaan: plaatselijk verkeer voor omwonenden volgens de vordering van de werkzaamheden -- zijstraten bereikbaar via de Wereldtentoonstellingslaan – plaatselijke omleidingen ter plaatse aangeduid
  • As Leon Theodor – Jetsesteenweg: heropend, tram 19 rijdt
  • Timmermansstraat + Wemmelsesteenweg: afgesloten ter hoogte van het Koninging Astridplein – toegang verzekerd via de Brusselaarssquare
  • Walenstraat: omgekeerde rijrichting (richting Jetselaan)
  • Voetgangers: toegang tot de hele hele werfzone

Werkzaamheden aan de dakplaat van de ondergrondse parking gaan goed vooruit 08-Feb-2017

Begin december 2016 werd een groot deel van het Koningin Astridplein vrijgegeven voor parkeerplaatsen. Intussen wordt de eerste verdieping van de parking onder de dakplaat uitgegraven en aangelegd.

Werken nutsbedrijven op de Eeuwfeestsquare en de Jetselaan tot het Koningin Astridplein 01-Aug-2016

De elektriciteitskabels worden versterkt en er worden voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden aan de riolering.

 

Van 8 augustus tot 15 september wordt er plaatselijk gewerkt op de stoep aan de kant van de even huisnummers, van 15 september tot 15 november is de kant van de oneven huisnummers aan de beurt. Het verkeer kan plaatselijk hinder ondervinden, voetgangers en fietsers kunnen steeds door.

Verdere werkzaamheden aan de parking 24-Jun-2016

Van eind juni tot eind oktober 2016 werkt de aannemer verder aan de wanden en de dakplaat van de ondergrondse parking op de Jetselaan en het Koningin Astridplein.

 

Van 26 juni tot 3 juli 2016: komende van het kruispunt Lakenselaan/Jetselaan kan je niet meer rechtdoor op de Jetselaan richting Wemmel. Je kan nog wel rechtsaf slaan naar het Astridplein. Beide kanten van het plein blijven bereikbaar met de auto, de hele zone blijft bereikbaar voor voetgangers. Vrachtwagens blijven de Tentoonstellingslaan volgen, voor plaatselijk verkeer kunnen ze de Jetselaan nemen vanuit de Eeuwfeestsquare tot aan de Prins Boudewijnstraat.

 

Van 3 juli tot 10 juli 2016: de oneven kant van het plein is niet meer toegankelijk voor auto's vanaf de werfzone, er is een omleiding voorzien via de Timmermansstraat.

 

Van 10 juli tot 30 oktober 2016: auto's kunnen vanaf de Eeuwfeestsquare terug richting Simonis op de Jetselaan en steeds rechtsaf in de Prins Boudewijnstraat (versmalde rijstrook).

 

Omleidingen: zie plan

Symbolische eerste spadesteek geeft het startschot voor de bouw van de parking onder het Spiegelplei 10-May-2016

Planning, hinder en omleidingen 29-Apr-2016

Start werken op 9 mei, infovergadering op 20 april 14-Apr-2016

Op 9 mei start de aannemer met de aanleg van de ondergrondse parking. Om buurtbewoners zo goed mogelijk in te lichten, is er op 20 april om 19 uur in de gemeentelijke feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10) een infovergadering waar de manier van werken en de planning toegelicht worden.

Werkzaamheden tot en met maart 04-Feb-2016

Momenteel wordt er op het plein gewerkt aan de kant van de even huisnummers, tussen de Timmermansstraat en de Jetselaan. Om de bouw van de ondergrondse parking voor te bereiden, vernieuwt en verplaatst Vivaqua de riolering en de aansluitingen op de huizen. Sibelga werkt in februari verder aan de hoogspanningscabine en voert verschillende plaatselijke ingrepen uit om de oude leidingen over te schakelen naar de nieuwe.

 

Omleiding via de Timmermansstraat. Komende van de Jetsesteenweg, de Leon Theodorstraat of de Leopold I-laan: Timmermansstraat richting Jetselaan. Koningin Astridplein bereikbaar via de Jetselaan om te parkeren. Het voetgangersverkeer blijft verzekerd. De handelaars blijven bereikbaar.

Werken van de nutsbedrijven begin 2016 15-Dec-2015

Vanaf zaterdag19 december worden de werkzaamheden onderbroken voor het bouwverlof. De Jetselaan en het Koningin Astridplein zullen dan opnieuw toegankelijk worden voor het autoverkeer.

Van 4 januari tot 22 januari werkt Vivaqua aan de oneven kant van de Jetselaan en aan de Prins Boudewijnstraat tot de Lakensestraat verder aan de vernieuwing en de verplaatsing van de riolering en de huisaansluitingen.

De Jetselaan is dan open vanaf de Eeuwfeestsquare richting kerk. Het Koningin Astridplein is bereikbaar. Ook de Prins Boudewijnstraat is open. Het plein en de werfzone op de Jetselaan blijven toegankelijk voor voetgangers en ook parkeren op het plein blijft mogelijk.

In januari en februari werkt Sibelga verder aan de hoogspanningscabine op het Koningin Astridplein en worden verschillende plaatselijke ingrepen uitgevoerd voor de overschakeling van oude naar nieuwe leidingen.

Openbaar onderzoek 04-Dec-2015

Het openbaar onderzoek voor de heraanleg van het Koningin Astridplein loopt van 26 november tot 26 december. De overlegcommissie komt samen op 8 januari 2016.

Werken Sibelga op de Jetse Laan 28-Aug-2015

Aansluitend op de vernieuwing van de electriciteitsleidingen in de voetpadzone aan de kant van de onpare huisnummers in de Prins Boudewijnstraat, zal er aan de onpare kant van de Jetse Laan gewerkt worden aan de verplaatsing en vernieuwing van electriciteits- en gasleidingen tussen de Lakenselaan en de Prins Boudewijnstraat en dit vanaf ongeveer 8 september. Gezien er enkel op de parkeerstrook gewerkt wordt, zal er tijdens deze werken altijd auto-, fiets- en voetgangersverkeer mogelijk zijn. Op het Koningin Astridplein zal Sibelga een ondergrondse hoogspanningscabine ter hoogte van de frituur vernieuwen vanaf 2 september. Deze werken zullen enkele maanden in beslag nemen.

Werken Vivaqua in de Jetselaan en op het Koningin Astridplein 28-Aug-2015

Op 7 september begint Vivaqua met de vernieuwing en verplaatsing van de riolering en huisaansluitingen. Deze werken starten in de Jetse laan (nrs 276-292) en aan de pare kant van het Koningin Astridplein.

 

Indien je op de Jetselaan richting Eeuwfeestsquare rijdt, is er een omlegging voorzien via de Lakenselaan, de Jetse Steenweg en het Koningin Astridplein. Het plein en de werfzone op de Jetselaan blijven tijdens de werken steeds toegankelijk voor voetgangers. Parkeren op het plein is mogelijk.

De zondagsmarkt 14-Aug-2015

Vanaf september wordt de zondagsmarkt opgesplitst over het Koningin Astridplein en het Kardinaal Mercierplein. Dit is een goede oplossing voor zowel marktkramers als klanten, maar ook voor de mobiliteit van de omwonenden. Via de omleidingen wordt de impact op het verkeer zoveel mogelijk beperkt.

Globale planning van de werken 14-Aug-2015

De werkzaamheden aan het Koningin Astridplein en de onmiddellijke omgeving ervan worden in verschillende fases uitgevoerd en er zal niet overal tegelijk gewerkt worden.

 

Van september 2015 tot april 2016 voeren een aantal nutsbedrijven ondergrondse werkzaamheden uit aan de riolering, water-, gas- en elektriciteitsleidingen.

 

In mei 2016 start de bouw van de ondergrondse parking onder het Koningin Astridplein en de Jetselaan. Om de hinder te beperken wordt een techniek gebruikt waarmee de ruimte op de dakplaat zo snel mogelijk vrij gegeven kan worden.

 

Vanaf begin 2017 wordt de nieuwe parking uitgegraven. Gelijktijdig worden in de Jetselaan bovengronds de inritten aangelegd.

 

Midden 2017 start de aanleg van het vernieuwde Koningin Astridplein en begin 2018 worden de tramsporen gelegd op de Jetselaan, voor de Magdalenakerk. Aan het kruispunt met de Lakenselaan sluiten deze tramsporen aan op de bestaande sporen, zodat de verbinding met Simonis vanaf dan een feit zal zijn.

 

Bedoeling is tramlijn 9 feestelijk in te rijden in het najaar van 2018.

Steun nodig voor uw bedrijf? 18-Jul-2015

In bepaalde gevallen kunt u kunt steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

– u bent zelfstandige handelaar en sluit uw vestiging tijdelijk omwille van de werken

– u bent zelfstandige of heeft een KMO en u sluit een contract voor kaskrediet af

 

Alle informatie op www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/travaux-devant-etablissement,

Brussel Economie en Werkgelegenheid, 02 800 34 30

Newsletter

Schrijf je hier in.

Follow us
Contacteer ons

Gratis nummer:
0800 94 001 (9u tot 12u)

E-mail: Klik hier